Helikopter Beton Uygulama

Tanım Taze beton yüzeylere uygulanan, çimento esaslı, yüksek nitelikte katkı kuartz agrega…